1/2

Obra nova a Castelldefels

Habitatge unifamiliar | Castelldefels, Barcelona | 920 m² | 2017