top of page
Equip.jpg

La nostra experiència professional i personal ens ha portat a voler dedicar els nostres esforços en projectes on la recompensa sigui donar solucions en qualsevol àmbit de l’arquitectura, des de la més tècnica a la més humanística, amb la finalitat de satisfer els nostres clients i gaudir de la seva confiança.

IRMA ALEU

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) l’any 1998, la meva experiència professional ha estat vinculada inicialment a L’Equip d’Arquitectura Pich-Aguilera durant 9 anys com a responsable de projectes i direcció d’obres d’edificis de gran format i adoptant sistemes d’estalvi energètic i sostenibilitat com a tret característic.

 

L’any 2005 m’estableixo pel meu compte per seguir desenvolupant projectes, posant èmfasi en l’eficiència energètica i en la idoneïtat de les solucions constructives emprades amb la col·laboració d’equips externs especialitzats. Això m’ha permès tenir una bona cartera de col·laboradors i industrials de confiança que garanteixen l’èxit de les obres.

ROSA VIÑETS

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès l’any 1999, la meva experiència professional ha estat vinculada inicialment a l'equip de Joan Rodon Arquitectes Associats durant 6 anys. Això em va donar els coneixements necessaris per adquirir noves experiències en altres empreses com a directora de projectes i obres. L’última escala la vaig fer a GCA arquitectes associats.

 

Desprès de cursar el programa PMD a Esade decideixo establir-me pel meu compte i aplicar els coneixements empresarials apresos recuperant la professió d’arquitecte oferint els millors serveis.

bottom of page