1/3

Reforma interior d'habitatge a Sarrià

Habitatge en edifici plurifamiliar | Barcelona | 148 m² | 2017