1/2

Recuperació antic paviment Nolla

Habitatge en edifici plurifamiliar | Barcelona | 175 m² | 2015