1/15

Recuperació antic mas a la Cerdanya

Habitatge plurifamiliar | La Cerdanya | 858 m² | 2010

Carrer Muntaner, 375, Baixos, 08021, Barcelona | +34 930 242 251 | Irma +34 600 470 848 | Rosa +34 616 901 353hola@aleuvinets.com